Bart on Skate

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bart trượt điều khiển trên những nóc nhà của thành phố Springfield krustys thu. Nó không phải là dễ dàng, vì vậy tập trung.