Barrys Bad Night

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barry đã có một đêm xấu và đã có một giấc mơ kỳ lạ, phải kết thúc bằng hoa của mỗi màn hình đi tiểu vào chúng. Hãy chú ý đến những dấu hiệu của động vật và hãy cẩn thận của giun.