Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barney là một nhà thám hiểm người phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm trong sa mạc để có được tất cả các giấy cói mất.