Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Barbie đi đến Vương quốc Arendelle để đáp ứng các nàng công chúa Anna và Elsa. Họ sẽ giúp bạn có được mặc quần áo và chải tóc của bạn như họ, mua trên thị trường hoặc xây dựng người tuyết xinh đẹp.