Barbie Window Shopping

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie là hoàn toàn trong tình yêu với các sản phẩm được hiển thị trong một cửa sổ cửa hàng. Tham gia của cô vào cửa hàng và giúp cô chọn quần áo và phụ kiện những người đang ủng hộ, mặc dù hiếm sẽ không phù hợp.