Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đó là ngày sinh nhật của Barbie và muốn cử hành một cách rất đặc biệt. Bạn có thể chọn kiểu tóc hay quần áo từ thời đại khác hoặc chọn một cái gì đó nhiều hơn hiện tại, bạn chọn.