Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Barbie để chọn màu sắc và làm mới nhất make-up cho mùa hè này, bạn cũng có thể chọn một kiểu tóc đẹp và quần áo với phụ kiện thời trang hơn.