Barbie Style Salon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có hai chế độ để chơi trong tiệm hớt tóc Barbie, một trong những nơi bạn phải sao chép các kiểu tóc đó sẽ hiển thị hoặc chế độ miễn phí, nơi bạn thực hiện những sáng tạo của riêng bạn.