Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Thực hiện Barbie xe đạp trong rừng để tìm kiếm kim cương, cũng bao gồm các biểu tượng và thay đổi chiếc xe đạp hoặc quần áo của bạn.