Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thực hiện Barbie xe đạp trong rừng để tìm kiếm kim cương, cũng bao gồm các biểu tượng và thay đổi chiếc xe đạp hoặc quần áo của bạn.