Barbie Real Haircuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

rất thực tế trò chơi làm tóc mà bạn có thể tạo ra tất cả các loại của các kiểu tóc cho Barbie. Bạn có thể cuộn tròn mái tóc của bạn, làm mịn, cắt, nhuộm và nhiều hơn nữa.