Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Barbie yêu kem và bạn phải giúp cô chuẩn bị cho đi cho một đi bộ và đi trước một.