Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Một Barbie yêu kem và bạn phải giúp cô chuẩn bị cho đi cho một đi bộ và đi trước một.