Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Một Barbie yêu kem và bạn phải giúp cô chuẩn bị cho đi cho một đi bộ và đi trước một.