Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Barbie và Ken đã quyết định kết hôn ở Las Vegas. Bạn nên giúp họ lựa chọn quần áo và phụ kiện cho một đám cưới khác nhau và vui vẻ.