Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

máy bay của Barbie đã rơi vào trong rừng rậm và cô ấy sẽ làm để giúp con vật để cứu họ khỏi những cái bẫy đó đã giảm. cũng thay đổi phong cách của mình với một man rợ hơn.