Barbie Jumpin Fun

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Barbie thích nhảy dây, tập trung và làm cho nhảy khi sợi dây là trên mặt đất. Khi bạn kiếm được điểm bạn mở khóa các tính năng mới trong game.