Barbie Gadget

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie là một fan hâm mộ vào thế giới của công nghệ và yêu thương để thử các tiện ích mới mà đi chợ. Chọn một trong những bạn thích và quần áo bạn thích hợp nhất cho mình.