Barbie Fashion Magazine

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Barbie để tạo ra một tạp chí thời trang lựa chọn các danh hiệu, logo, hình ảnh trang bìa và trang sức của các tạp chí.