Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khám phá những quy trình Barbie là phải chịu vẫn đẹp như bao giờ hết, đặc biệt là ngày hôm nay, trong đó có kế hoạch nhập mãi mãi về sau cao, không kém.