Barbie Driving Test

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hôm nay Barbie là kỳ thi cấp giấy phép lái xe và phải giúp cô chọn phong cách thích hợp, để tùy chỉnh xe của bạn và lái xe cẩn thận để tránh đụng độ và để vượt qua.