Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Barbie để trở thành một công chúa học tập để phục vụ trà, đi bộ với sự sang trọng, thiết lập các bảng và chọn quần áo phù hợp nhất cho mỗi sự kiện.