Barbie Bike Ride

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một Barbie rất thích đi xe đạp, các kịch bản khác nhau xử lý nó bằng cách làm thủ thuật và nhận được quần áo mà sau đó bạn có thể đặt là xe đạp đẹp nhất.