Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chọn bikini và phụ kiện mà bạn muốn cho Barbie trong một ngày trên bãi biển. Cũng chọn một niềm vui tắm nắng kiểu tóc.