Barbie At Hogwarts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Barbie vào sự kỳ diệu viện Harry Potter ma thuật tìm các cửa tàu điện ngầm, trả lời câu hỏi và lựa chọn trang phục bạn thích.