Barbara Spa

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbara có một thị trấn spa với rất nhiều khách hàng. Bạn atiéndeles chuẩn bị,, massage sục tắm hơi hoặc áp dụng mặt nạ làm như bạn yêu cầu.