Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đặt mình vào vị trí của một người bồi bàn và thu thập tất cả các tấm bia và đế lót ly bạn nhìn thấy. Không có gạt tàn thuốc và thu thập bụi bẩn vì bạn sẽ rơi.