Bank Robber

Đang tải trò chơi...
Chọn đội của bạn của kẻ trộm để cướp ngân hàng; một là tốt tại ổ khóa hái, bắn nhau và khác chất nổ đặt. Bạn quyết định liệu bạn cần và chọn chúng vào 'Tools' để sử dụng trong tất cả các loại cửa.