Bango !

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích của trò chơi là rất đơn giản nhưng rất thú vị, mang lại cho bạn xuống tất cả các khối của mỗi màn hình giẫm chân nhau.