Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tiêu diệt tất cả kẻ thù trong mỗi cấp độ và thu thập tất cả các đá quý để chuyển sang màn hình tiếp theo.