Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tiêu diệt tất cả kẻ thù trong mỗi cấp độ và thu thập tất cả các đá quý để chuyển sang màn hình tiếp theo.