Balloon Ride

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Laura đã chuẩn bị một ngày lãng mạn với Jack siêu đi cho một chuyến đi khinh khí cầu. Chọn trang điểm, kiểu tóc và quần áo bạn thích hợp nhất cho mình và cho anh ta.