Balloon Hunt

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng chuột để thực hiện một đường xung quanh quả bóng cùng màu để nắm bắt chúng. Để hoàn thành mỗi cấp độ bạn phải ở lại với một quả bóng cho mỗi màu.