Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Dress up ba vũ công với váy xoè và váy mà bạn thích. Bạn cũng có thể làm cho họ lên, và chải cho hành động.