Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Dress up một vũ công cho hiệu suất của Swan Lake váy lông chim hoặc váy xoè, bạn cũng có thể chọn Maya và máy sưởi cho một ngày thử nghiệm.