Ballerina Dress Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dress up một vũ công cho hiệu suất của Swan Lake váy lông chim hoặc váy xoè, bạn cũng có thể chọn Maya và máy sưởi cho một ngày thử nghiệm.