ball war

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai nhóm tham gia vào một cuộc chiến tranh của quả bóng, xử lý các phi đội của bạn để họ kết thúc với kẻ thù. Nhấp phải chuột bạn muốn di chuyển, giữ cho sức mạnh và các phiên bản bóng.