ball troubles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tay cầm bóng rổ thông qua các nền tảng để thu thập tất cả các ngôi sao để di chuyển từ màn hình, sử dụng con trỏ nhảy lên, bỏ phiếu nhiều lần để có được chiều cao hơn.