Ball Story

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích là để phá vỡ tất cả những viên gạch để làm điều đó nhưng bóng đã phải cùng màu trừ màu vàng. Để thay đổi màu sắc đưa bóng đến quảng trường của những bức tường.