ball rotation

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hội đồng phải đối mặt với cùng một màu sắc, nhưng lần này với sự khó khăn của việc phải xoay bốn để di chuyển chúng. Trong mỗi cấp độ bạn vượt qua bạn sẽ được đặt các trò chơi khó khăn hơn.