ball revamped II

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó là một trò chơi khá khó khăn cho đến khi bạn đã nhận điểm để bóng. Mục đích là đơn giản, là để đưa bóng vào hình vuông màu trắng.