Ball Revamped 5

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu trò chơi này có năm phần đó là vì nó là tốt, thưởng thức các màn hình mới của bạn và tùy chọn gameplay. Mục đích là giống như luôn luôn mang lại bóng để thoát khỏi mà không cần nhấn bất cứ điều gì.