ball bounce

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mang bóng trên màn hình, bạn có thể trả lại trên các ô vuông màu đen để giúp đỡ, nhưng tránh chạm vào màu xám bởi vì bạn sẽ mất. Các buổi tối ít điểm hơn bạn kiếm được thời gian.