Ball 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mang bóng với hình vuông màu xanh lá cây với chăm sóc tuyệt vời không để rơi vào hố đen. Vấn đề là bạn không xử lý bóng, đó là di chuyển các bảng với con chuột. Với con trỏ bạn thay đổi cách nhìn của bạn.