Balance War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý các rocker và trẻ em để nhảy nhiều hơn và nhiều hơn nữa, để có được các mục mà sẽ cung cấp cho bạn điểm.