Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng của tiệm bánh phục vụ các loại bánh họ yêu cầu. Tìm hiểu các thành phần bạn cần cho mỗi tìm kiếm công thức nấu ăn trên menu.