Baker Store

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng của tiệm bánh phục vụ các loại bánh họ yêu cầu. Tìm hiểu các thành phần bạn cần cho mỗi tìm kiếm công thức nấu ăn trên menu.