Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Phục vụ khách hàng của tiệm bánh phục vụ các loại bánh họ yêu cầu. Tìm hiểu các thành phần bạn cần cho mỗi tìm kiếm công thức nấu ăn trên menu.