Bahrain Racer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cạnh tranh trong một trong các mạch tốt nhất trong công thức 1, Bahrain. Bạn có thể lái xe trên bốn tuyến đường khác nhau nhưng có cùng một mục tiêu, là người đầu tiên tại kết thúc.