Bag the Swag

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi kiểu này pacman ăn tất cả các ngôi sao và các goodies nhưng bạn chạm vào trẻ em.