Bag the Swag

Đang tải trò chơi...
Chơi kiểu này pacman ăn tất cả các ngôi sao và các goodies nhưng bạn chạm vào trẻ em.