Bad Teeth Makeover

Đang tải trò chơi...
Bạn làm việc như một nha sĩ và bạn phải đặt dấu ngoặc xung quanh một cô gái với hàm răng khấp khểnh. Trước tiên, bạn cần phải sâu nơi sạch sẽ và sau đó.