Bad Kid Babysitter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là cô y tá trẻ này cư xử tồi tệ và bạn phải có được họ trong thời gian đi học, sau đó nó phải có bữa ăn sáng, làm bài tập ở nhà và nhiều hơn nữa.