Bad Buoy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý các sao Hỏa bằng con đường màu xanh lá cây, hãy nhớ rằng nó được tải lên một phao thủng và phải tiếp nhiên liệu để nạp không khí.