Bad Birds

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trò chơi này là dành cho người hâm mộ của Lemmings, nhận ra những con quạ để thoát ra bằng cách sử dụng chín kỹ năng để khai thác, nhảy cao lớn, vv ...