Backfire

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển bóng xung quanh màn hình bằng cách sử dụng chuột, giữ nút trái để kích hoạt các hàng rào bảo vệ và bức ảnh như vậy, ném bạn có thể trả lại và phá hủy các tòa tháp.