Back to School BFF

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai người bạn trở lại trường học và cần sự giúp đỡ của bạn để được đẹp. Chọn kiểu tóc, trang điểm và thống nhất hoặc đường phố quần áo bạn thích.