Baby Kindergarten

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trang trí một vườn ươm đặt đồ chơi yêu thích của trẻ em, bảng đen cho các lớp học, các cũi ở khu vực ngủ và đu và slide trong vườn.